Antolaketa

 

Eraketak batasunezko izaera du, hezkuntza planteamendu orohartzailean nabari dena: familiak, irakasleak, ikasleak, zerbitzuetako pertsonala eta ikastetxeko titularra batzen ditu hezkuntza-komunitate barruan, eta horiek denak batera ahaleginduko dira Ikastolaren helburu orokorrak lortzen.

 

GOBERNU ORGANOAK FUNTZIOAK BESTE ORGANO BATZUK

Pertsona bakarrekoak

 

 

 

 

 

 

Titularra

Zuzendaria

 

 

 

 

 

Jardunbideak finkatu

Planak onartu

Kontrola eta jarraipena

 

Klaustroa

Departamentu Arduraduna

Zerbitzu Arduraduna

Eskolaz kanpokoen ardur.

Elkargo-kideak

 

 

 

Eskola Kontseilua

Zuzendaritza-taldea
 
   

 

Organo ezberdinetako kideen hautaketa indarrean dauden lege eta arauen arabera egingo da eta pertsona bakoitzak bere taldea hautatzearen printzipioan oinarrituko da, Eskola Kontseilua izan ezik, zeren hau ordezkaritza-organoa baita.

Barne Erregimenaren Araudian zehaztuta daude organo bakoitzaren funtzioak.

 FUNTZIONAMENDU ARLOAK

    • Pedagogia arloa: Hauxe da funtsezkoena eta ikastolari bere izate zentzua ematen diona. Irakaskuntza, hezkuntza, eskola-jarduerak eta eskolaz kanpokoak hartzen ditu barne, ikasleen protagonismoa sustatzera zuzenduak denak, haiek beren heldutasuna lor dezaten pertsona gisa.
    • Zerbitzuak: autobusak eta jantokia kudeatzen ditu.
    • Ekonomia-administrazio arloa.

 

 

 

Organigrama
 
TITULARRA
ESKOLA KONTSEILUA
ZUZENDARIA
ZUZENDARITZA TALDEA  

PEDAGOGIA ARLOA
IRAKASLEGOA

ZERBITZU ARLOA

EKONOMIA-ADMINISTRAZIO
ARLOA

IRAKASLE-TUTOREAK
E-A PROZESUA

JANTOKIA IDAZKARITZA

ZIKLO
KOORDINATZAILEAK

AUTOBUSA KONTABILITATEA
SAILEN ARDURADUNAK

ESKOLAZ KANPOKO
JARDUERAK

 

PROZESU TALDEEN
ARDURADUNAK

MANTENIMENDUA  

HOBEKUNTZA TALDEEN
ARDURADUNAK

   

 

 

Additional information