Baloreak

 
ARDURA ETA KONPROMISOA

Egokitutako lanak zehaztasunez bete, gogotsu parte hartu eta ekimena adierazi.

  

LAN ERAGINKORRA ETA TALDEAN

Koordinazio eta arduren banaketa pertsona guztien artean.

Egoera desberdinei, eta ikasle eta familien eskaera eta behar izanei egoki erantzuteko erabakiak hartu.

 

BERRIKUNTZA ETA SORMENA

Suerta daitezkeen aldaketa edota berrikuntza metodologiko zein teknologikoak aintzat hartu, ondoren baloratzeko eta abian jartzeko.

 

HURBILTASUNA ETA ENPATIA

Entzun, iritzi guztiak kontuan hartu eta hezkuntza komunitatea osatzen duten pertsona guztiekin begirunez jokatu.

 

 

 

Additional information